2013 տարւոյ սկիզբը, Երուսաղեմի Սրբոց Միաբանութեան անդամ Տ. Սամուէլ Ծ. Վրդ. Աղոյեան, գրաբար լեզուէ արեւմտահայերէնի թարգմանած եւ բնագիրներով միասին լոյս ընծայած է հետեւեալ երեք կարեւոր աստուածաբանական գրքերը՝

ԽՈՍՐՈՎԻԿ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՀԱՅՈՑ.

Խոսրովիկ եպիսկոպոս 8-դ դարու մեր կարեւոր աստուածաբաններէն մէկն է։ Ան մասնակցած է 726 թուին Ասորի եկեղեցւոյ հետ գումարուած մեր Մանազկերտի Ժողովին, ուր պատասխանած է Ասորիներուն մեր եկեղեցւոյ դէմ կատարած ամբաստանութիւններուն։ Գրքի 5 գլուխները կը պարունակեն հետեւեալ 10 կէտերը՝

Արաջինը կը խօսի Երրորդութեան, 2 – ը ՝ Քրիստոսի մարդեղութեան մասին. միւս երեքը կը բացատրեն Քրիստոսի աստուածութեան եւ մարդկութեան միաւորութիւնը միաբնակ վարդապետութեամբ։ Իսկ վերջին 5 կէտերը կը շօշափեն ապականութեան խնդիրը, թէ Քրիստոսի մարմինը իրական էր եւ ոչ երեւութական, ադամային էր եւ ոչ երկնային, մահկանացու եւ մեղանչական բնութենէն էր եւ ոչ նախաստեղծ Ադամի անմեղ վիճակէն, թէ Քրիստոս իսկապէս կրեց կիրքերը եւ վիշտերը իր կամքով եւ իր մարդկային բնութեան եւ ոչ աստուածային բնութեան վրայ, այլ անոնց անխզելի միաւորութեան ներքեւ, եւ ոչ իբրեւ այլ ոմն աստուած եւ այլ ոմն մարդ։

ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ.

Սահակ Վարդապետ ապրած 9-դ դարուն, հեղինակն է այս գրքի։ Յունաց Փոտ Պատրիարք ուզած է միացնել Հայոց եւ Յունաց Եկեղեցիները. Ուստի այդ մտքով առաջարկաց է մեր Աշոտ իշխանին եւ Զաքարիա Ձագեցի Կաթողիկոսին, որ մեր եկեղեցին ընդունի քաղկեդոնականութիւնը (որ է երկբնակութիւն, երկու անջատեալ բնութիւններ Քրիստոսի մէջ), այդպիսով կարենայ սիրաշահիլ նաեւ իր կայսրութեան մէջ գտնուող Հայերը։ Մեր Կաթողիկոսը 866-ին կը գումարէ Շահապիվանի Ժողովը, ուր կը մերժուի քաղկեդոնականութիւնը ընդունելու Պատրիարքին առաջարկը։ Սահակ Վարդապետ Աշոտ իշխանին բերնով Պատրիարքին կը գրէ պատասխան նամակ մը։
Սակայն այս ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆը այլ գրութիւն մըն է, որ նոյնպէս ընդաձակօրէն կը խօսի Քրիստոսի մարդկային եւ աստուածային երկու բնութիւններու մասին, արդարացնելով Եփեսոսի Ժողովին Կիւրեղեան ՄԻ ԲՆՈՒԹԻՒՆ ԲԱՆԻՆ ՄԱՐՄՆԱՑԵԼՈՅ դաւանութիւնը։

3. ՀԱՒԱՏՔԻ ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ.

Հեղինակն է՝ 13-դ դարու պատմիչ՝ Վարդան Վրդ. Արեւելցի։ Մեր Հեթում թագաւորի եւ Կոստանդին Կաթողիկոսի օգնութեան նպատակով՝ Հռոմի Պապին գրոած նամակին ի պատասխան, 1248-ն Հռոմ 13 եկեղեցական պայմաններ կեժը դնէ, որոնց մասին Վարդան Վարդապետ իր մերժողական տեսակէտը կը յայտնէ թագաւորին, որպէս Հաւատքի Դաւանութիւն։

Print Friendly

Поделиться в соц. сетях

Share to Odnoklassniki
Share to LiveJournal
Share to Google Plus
Share to Google Buzz
Share to MyWorld