Երկրորդ բանտ Փրկչին մերձ սուրբ Սիոնի,
Կանխաւ տուն աստ լեալ Կայիափային.
Երկրպագելի փոշի սուրբ Երկրին,
Ուր թուք եւ ապտակ տուան իմ Փրկչին:

Անդ հարցեալ Պետրոս երիցս գայր յուրաստ.
Հաւուն խօսելոյ գայր անդրէն յիմաստ,
Յակնարկել Փրկչին բան տայր նմա ազդ,
Յարեան արտասուաց մտանէր դարաստ:

Կանգնեալ ի տեղւոջ Տաճար սրբազան.
Կափարիչ սուրբ Վէմն կազմեալ անդ սեղան.
Յերկրպագութիւն անդ հանդիսարան,
Ազգաց եւ ազանց ժողով Տէրունեան:

Print Friendly

Поделиться в соц. сетях

Share to Odnoklassniki
Share to LiveJournal
Share to Google Plus
Share to Google Buzz
Share to MyWorld