Sermons from June 2013

1120 of 43 items

Когда ближнему не можем сказать “НЕТ”!!!

Мне кажется многие конфликты с окружающими нас людьми бывают из-за того, что мы не можем сказать “НЕТ”!!! Мы переживаем что же подумают о нас люди… стыдно все же родственник… или его отец когда-то помог моей семье… Таких примеров много, наверное бывало с Вами… И вот не можем сказать “НЕТ” и все беды начинаются. Начинаем осуждать […]

Пустота душевная или эгоизм, или же не возможность любить чужее “Я…”…

Многие по своему опыту знают, что такое пустота. К сожалению все это многих приводило к самоубийству, или к попытке, или же к таким мыслям… Все теряет смысл, нету смысла в жизни, ничего не интересно,. все безразлично, ничего не видишь…………………………… Можно приводить много причин этой пустоты, но основная это згоизм – образ потребителя, наше “Я”, которая […]

Об Истинности Веры Армянской!!!

Можно найти множество свидетельств, доказывающих Истинность веры нашей, но мы этим не «спекулируем», говоря об этом громогласно, как, то делают православные ловцы душ армянских. Они, чтобы привести к православию армян, рассказывают о чудесах, «доказывающих», что мол вот вера наша истинная, и тем самым уводят заблудших овец армянских из лона Матери Церкви. Мы не воспитываем свою […]

Мировой кризис… или не лучше было бы благотворить…

Господь уже предрекал о всяких катаклизмах – но это не конец… Вопрос не в том, когда будет конец мира сего (со смертью для каждого наступает конец мира сего), а в том, как мы живем в этот период, чем дышим и что делаем, во что верим, что есть наша надежда… И мне кажется этот кризис был […]

Молитва Мамы!

Летняя ночь. Вокруг царствовали тишина и тьма. Мать уже свыклась с тем, что ее сын приходил очень поздно. Но на этот раз ее сердце было очень беспокойным. В голове мелькали плохие мысли. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не заплакать… Пошла в кухню и в очередной раз разогрела ужин, надеясь, что сын вот-вот придет. Вернулась […]

Երուսաղէմի մէջ լոյս տեսան աստուածաբանական գրքեր

2013 տարւոյ սկիզբը, Երուսաղեմի Սրբոց Միաբանութեան անդամ Տ. Սամուէլ Ծ. Վրդ. Աղոյեան, գրաբար լեզուէ արեւմտահայերէնի թարգմանած եւ բնագիրներով միասին լոյս ընծայած է հետեւեալ երեք կարեւոր աստուածաբանական գրքերը՝ ԽՈՍՐՈՎԻԿ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՀԱՅՈՑ. Խոսրովիկ եպիսկոպոս 8-դ դարու մեր կարեւոր աստուածաբաններէն մէկն է։ Ան մասնակցած է 726 թուին Ասորի եկեղեցւոյ հետ գումարուած մեր Մանազկերտի Ժողովին, ուր պատասխանած է Ասորիներուն […]

О ПОСТЕ

«И какая польза истощать плоть постом, когда душа жиреет от смертных грехов?» /Св. Татеваци/. Поскольку человек имеет душу и плоть, то для души установлен пост, а для плоти вкушение, и поэтому святые отцы год разделили пополам – 180 дней поста и столько же дней свободных от поста. Из 180-и 60 дней это посты по средам […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԻ

Դրախտ տնկախիտ, ի մէջ քաղաքին, Սուրբ Հրեշտակապետ նախկին բանտ Փրկչին. Աստ ներկայացաւ, ի դատ Աննային, Ուր եւ կապեցաւ, ի ծառ ձիթենին: Հրեշտակք ահաբեկ նորին ձաղանաց, Կային սասանեալ շուք եդեալ փառաց. Անդանօր մի ոմն, ի սպասաւորաց, Տայր նմա ապտակ լինէր դիմադարձ: Վասն ուխտաւորաց գոյ տուն աննման, Եւ Քաղաքացւոց Տաճար սրբազան. Տեղի շընորհաց, մեղաց քաւարան, Մի միայն […]

О Покаянии

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»/Матф. 3:2/. Таинство покаяния является одним из семи таинств Армянской Апостольской Святой Церкви. Сие таинство для Св. Татеваци является второй купелью, которая омывает грехи. Водой для этой купели служат слезы, омывающие душу и тело, исповеданием же догмата о Святой Троице служит исповедание грехов, а отречение от сатаны – ненависть к грехам. […]

Патриарший вход в Храм Рождества! 17.06.13. Պատրիարքական մուտք Սուրբ Ծննդեան Տաճար!

Երկուշաբթի՝ 17 Յունիս, 2013, Երուսաղէմի Հայ Պատրիարք Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը՝ ընկերակցութեամբ Սրբոց Յակոբեանց Միաբանութեան, իր առաջին Պատրիարքական մուտքը կատարեց Բեթղեհէմի Սուրբ Ծննդեան Տաճար: Понедельник, 17 июня, 2013. Иерусалимский Патриарх Нурхан Архиепископ Манукян в сопровождении монашеского братства Св. Иаковых, произвел свой первый Патриарший вход в Храм Рождества в Вифлееме.