Sermons from September 2013

110 of 16 items

1. Խորհուրդ Խորին – O Mystery Deep

Хор – Великое таинство, непостижимое, предвечное, украсившее высшие иерархии, в брачной скинии неприступного света славой ве- ликолепной осиявшее огнеродных. Неизречимою чудною мощью Ты создал Адама – образ владычественный, и облек его ве- личавою славой в эдемском раю – обители бла- годатной. Страданьями святого Единородного Твоего обновлены все творения, и вновь человек стал бессмертен, облачившись в […]

Отрывок из моей новой книги: О суеверии и окультном, о Магии

sueverie

А что такое суеверие? Суеверие – ошибочное, пустое, ложное верованье во что-либо. Бездумно выполнить признанное толпой действо и свято верить в его эффект – вот один из признаков суеверия. Суеверное сознание характеризуется чрезмерно щепетильным отношением к внешнему действию, движению, явлению. Сплюнуть через левое плечо, постучать по дереву, присесть на багаж перед дальней дорогой – все […]

С высоты смирения

samolet na buksire

В мире много чего, что может нас удивлять, несмотря, что на дворе уже 21-й век. Всегда задумывался, как могут взлетать многотонные самолеты и при этом лететь несколько сот, а может тысяч километров, а после “мягко” приземляться… Может так и не пойму ))) Но вот что интересно. Самолет мощен и силен только в небесах, а не […]

Выбор человека?

prizma

Ни так уж в прошлом выбор был мал. Черное и Белое! От питания до политики! Человеку было легко: или, или… И вот появилась «призма гуманистических воззрений» и Белый цвет вдруг стал разноцветным! Выбор «стал» большим! И несмотря на то, что человеку стало трудно выбирать во всей этой красоте цветах радужных, все же сама красота цветов […]

Человек предполагает, а Бог располагает…

July 22nd Eruption of Mount Saint Helens

Человечество очень и очень часто забывает, что есть Бог, точнее знает, что Он есть, просто оно не хочет, чтобы Бог был бы в их жизни, потому что оно само хочет быть богом… Это последствия падения Адама, который решил стать богом, а после еще и человечество решило дойти до Самого Бога, построив вавилонскую башню… Вот тоже […]

ԱՂՕԹՔ ՝ ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆՔ ՎԱՍՆ ՀԱՄԱՅՆ ԱԶԳԻ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ ՀԱՅՈՑ

IMG_2064

Եւ արդ Տէր իմ եւ Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, ես ամենասխալ եւ բազում չարեօք եւ անօրէնութեամբ լցեալ ծառայս Քո, արդեն յերկիր խոնարհեալ` կորագլուխ անձամբ եւ մեծակական ողբով ի խորոց սրտէ հառաչեմ առ ամենագթած Աստուածդ իմ, եւ աղաչեմ վասն ողորմելի եւ անտերունչ ազգիս մերոյ. աղաղակեմ առ Քեզ` ո´վ ողորմելեաց Ողորմած, անտիրացելոց Տէր, անճարելոց Ճար, անօգնականից Օգնական, […]

О жертвенности и славе

lubov2

Жертвовать собою можно и без любви, но любовь без жертвенности не вожможна! Если на добро отвечают злом и ты обижаешься, а если хвалят и ты радуешься, то значит твое добро было ради славы!

ԱՂՕԹՔ ՍՐԲՈՅ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՎԱՍՆ ԽՆԴՐԵԼՈՅ ԶՇՆՈՐՀՍ ԵՒ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

kneeling_in_prayer

ԱՐԱՐԻՉ ԱՆՃԱՌԵԼԻ ԵՒ ԱՂԲԻՒՐ ՃՇՄԱՐԻՏ ԼՈՒՍՈՅ ԵՒ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՆ. ՀԵՂ Ի ՄԻՏՍ ԻՄ ԶՆՇՈՅԼՍ ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՓԱՐԱՏԵՑՈ ՅԱՆՁՆԷ ԻՄՄԷ ԶՄԷԳ ԵՒ ԶԱՆԳԻՏՈՒ-ԹԻՒՆ։ ԴՈՒ, ՈՐ ԶԼԵԶՈՒ ՏՂԱՅՈՑ ԴՆԵՍ ՊԱՐԶԱԽՕՍ, ՎԱՐԺԵԱ ԶԼԵԶՈՒ ԻՄ ԵՒ ԼԻՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ՇՆՈՐՀԱՑ ՔՈՑ ԶՇՐԹՈՒՆԸՍ ԻՄ։ ՏՈՒՐ ԻՆՁ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ՝ ԻՄԱՆԱԼՈՒ, ԶԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ՝ ՊԱՀԵԼՈՒ. ԶԿՈՐՈՎԱՏՈՒԹԻՒՆ ՄԵԿՆԵԼՈՅ. ԶԴԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՝ ՈՒՍԱՆԵԼՈՅ ԵՒ ԶԱՄԵՆԱՌԱՏ ՇՆՈՐՀԱԽՕՍԵԼՈՒ։ ԿԱԶՄԵԱԼ ՀԱՐԴԱՐԵԱ ԶՄՈՒՏՍ ԻՄ, […]