Sermons from April 2016

3 Items

Армения в геополитических тисках сильных мира сего…

Армения и сами армяне всегда во все времена и для всех империй были занозой в одном месте. Не исключение и наши дни, несмотря, что живем в век нанотехнологий… Все государства, страны, народы и тем более империи желают, чтобы их окружали мирные соседи… и каждый из них решает по своему эти вопросы. Исходя из этих этих […]

Победили ли мы? Да! Мы победили!

Эти дни были напряженными! И когда спало напряжение, когда жизнь возвращается в свое русло, то у многих естественно возникают вопросы? А что дальше? Почему мы не захватили новых территорий, зря кровь проливали? Почему? Вопросов много и будет еще много… Сам я не политолог и тем более военный эксперт, чтобы делать выводы и отвечать на многие […]

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆՑ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ (Երուսաղէմ)

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆՑ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ Քարոզ Եղբայրք սիրեցեալք, սուրբ սրտիւ եւ հաստատուն հաւատով կացցուք միաբան յաղօթս եւ փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած` զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, գոհանալով զՆմանէ, որ այց արար ողորմութեամբ Իւրով ազգիս Հայոց եւ Սրբոյ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, վերստին շնորհելով մեզ զժառանգութիւն Հայրենեաց մերոց: Արդ, աղաչեսցուք զՆա բոլորով սրտիւ. Զի պահպանեսցէ զՀանրապետութիւնս Հայսատանի եւ Արցախայ, […]