Աղօթքներ

7 Items

“Толкование” на молитву Св. Шнорали «С Верою Исповедую» – 23 куплет

shnorhali

23. Всемилостивый Господь! Помилуй всех верующих в Тебя – родных моих и чужих, знакомых и незнакомых, живых и мертвых. Прости также врагов моих и ненавидящих меня, за их грехи, совершенные против меня, и отврати их от зла питаемого ко мне, дабы удостоились милости Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного. «Всемилостивый Господь» – «Щедр […]

Գոհանամք Զքէն Տէր — We give thanks to you

IMG_0621

ԿՈՄԻՏԱՍ – GOMITAS HOVER Choir ՀՈՎԵՐ Երգչախումբ SONA HOVHANNISYAN Art. Director ՍՈՆԱ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ Խմբավար VARUZHAN MARKARYAN Soloist ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Մենակատար Photo & Video by Ghevond Vardapet

ԱՂՕԹՔ ՝ ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆՔ ՎԱՍՆ ՀԱՄԱՅՆ ԱԶԳԻ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ ՀԱՅՈՑ

IMG_2064

Եւ արդ Տէր իմ եւ Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, ես ամենասխալ եւ բազում չարեօք եւ անօրէնութեամբ լցեալ ծառայս Քո, արդեն յերկիր խոնարհեալ` կորագլուխ անձամբ եւ մեծակական ողբով ի խորոց սրտէ հառաչեմ առ ամենագթած Աստուածդ իմ, եւ աղաչեմ վասն ողորմելի եւ անտերունչ ազգիս մերոյ. աղաղակեմ առ Քեզ` ո´վ ողորմելեաց Ողորմած, անտիրացելոց Տէր, անճարելոց Ճար, անօգնականից Օգնական, […]

ԱՂՕԹՔ ՍՐԲՈՅ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՎԱՍՆ ԽՆԴՐԵԼՈՅ ԶՇՆՈՐՀՍ ԵՒ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

kneeling_in_prayer

ԱՐԱՐԻՉ ԱՆՃԱՌԵԼԻ ԵՒ ԱՂԲԻՒՐ ՃՇՄԱՐԻՏ ԼՈՒՍՈՅ ԵՒ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՆ. ՀԵՂ Ի ՄԻՏՍ ԻՄ ԶՆՇՈՅԼՍ ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՓԱՐԱՏԵՑՈ ՅԱՆՁՆԷ ԻՄՄԷ ԶՄԷԳ ԵՒ ԶԱՆԳԻՏՈՒ-ԹԻՒՆ։ ԴՈՒ, ՈՐ ԶԼԵԶՈՒ ՏՂԱՅՈՑ ԴՆԵՍ ՊԱՐԶԱԽՕՍ, ՎԱՐԺԵԱ ԶԼԵԶՈՒ ԻՄ ԵՒ ԼԻՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ՇՆՈՐՀԱՑ ՔՈՑ ԶՇՐԹՈՒՆԸՍ ԻՄ։ ՏՈՒՐ ԻՆՁ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ՝ ԻՄԱՆԱԼՈՒ, ԶԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ՝ ՊԱՀԵԼՈՒ. ԶԿՈՐՈՎԱՏՈՒԹԻՒՆ ՄԵԿՆԵԼՈՅ. ԶԴԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՝ ՈՒՍԱՆԵԼՈՅ ԵՒ ԶԱՄԵՆԱՌԱՏ ՇՆՈՐՀԱԽՕՍԵԼՈՒ։ ԿԱԶՄԵԱԼ ՀԱՐԴԱՐԵԱ ԶՄՈՒՏՍ ԻՄ, […]

ԱՅԲԵՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ – Ղազար Ջահկեցի 18 դար

936865_524162004318023_1905136356_n

Արարիչ Բովանդակ Գոյութեանց. Դատաւոր Երկնից. Զօրավոր Էութիւն. Ըստհուն Թագաւոր Ժամանակաց, Իրաց, Լուսոյ, Խաւարի, Ծովուց, Կենսականաց, Համայնից. Ձայն Ղողանջական. Ճեմարան Մտաց. Յիսուս Նազովրեցի. Շնորհ Ոգեշունչ. Չարեաց Պատաղիչ. Ջանադիր Ռաբբի. Սրբոց Վկայարան. Տեր մեՐ Ցանկալի Ւ Փառք Քրիստոսիդ: