Գրականութիւն

110 of 18 items

Երեկոյ նուիրուած “Հայ Մեծերու”,,, Երուսաղէմ 19.12.09.

hay

Երուսաղէմացի Հայոց Բարեսիրական Միութիւնը գեղեցիկ գաղափարը ունեցաւ 2ՕՕ9-ը տարին չբոլորած՝ մեծարելու մեր ազգի մեծ զաւակներէն անոնց, որոնց ծննդեան կամ մահուան կլոր տարեդարձն է այս տարի, եւ տեսանք որ մեծ է շարքը մեր ազգի տաղանդաւոր մշակներուն զանազան բնագաւառներու մէջ, սկսած «եռամեծ սուրբ» Վարդապետ Գրիգոր Տաթեւացիէն 14րդ դար, հասնելով 19 եւ 2Օրդ դարերու մեծ մտքերուն՝ գրականութեան, արուեստի, […]

Ֆրանսայի մէջ լոյս տեսաւ LOVE & TORMENT գիրքը

Копия Anoush2

Ֆրանսայի մէջ լոյս տեսաւ սաղիմաբնակ բանաստեղծուհի Անուշ Նագգաշեանի բանաստեղծութիւնների անգլերէն թարգմանութիւնը LOVE & TORMENT վերնագրով։ Ընդգրկուած են 57 բանաստեղծութիւններ հայերէնով լոյս տեսած հատորներից։ Խմբագիրներ՝ Անդրու Սնէյդ եւ Օնրի Բութէն (նաեւ մեկենասը իր տիկնոջ Անահիտ Ճղալեան Բութէնի հետ)։ I LOVE YOU SO MUCH I heard your voice … Suddenly the alien sky Seemed so precious. The […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿՉԻՆ

Копия 9

Երկրորդ բանտ Փրկչին մերձ սուրբ Սիոնի, Կանխաւ տուն աստ լեալ Կայիափային. Երկրպագելի փոշի սուրբ Երկրին, Ուր թուք եւ ապտակ տուան իմ Փրկչին: Անդ հարցեալ Պետրոս երիցս գայր յուրաստ. Հաւուն խօսելոյ գայր անդրէն յիմաստ, Յակնարկել Փրկչին բան տայր նմա ազդ, Յարեան արտասուաց մտանէր դարաստ: Կանգնեալ ի տեղւոջ Տաճար սրբազան. Կափարիչ սուրբ Վէմն կազմեալ անդ սեղան. Յերկրպագութիւն […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԻ

archang

Դրախտ տնկախիտ, ի մէջ քաղաքին, Սուրբ Հրեշտակապետ նախկին բանտ Փրկչին. Աստ ներկայացաւ, ի դատ Աննային, Ուր եւ կապեցաւ, ի ծառ ձիթենին: Հրեշտակք ահաբեկ նորին ձաղանաց, Կային սասանեալ շուք եդեալ փառաց. Անդանօր մի ոմն, ի սպասաւորաց, Տայր նմա ապտակ լինէր դիմադարձ: Վասն ուխտաւորաց գոյ տուն աննման, Եւ Քաղաքացւոց Տաճար սրբազան. Տեղի շընորհաց, մեղաց քաւարան, Մի միայն […]

Սբ. Գրիգոր Տաթեւացին Հաւատքի մասին

vera2

Մշակեց`դպիր ուրարակիր Ալբերտ Համբարձումեանը Եբր.ԺԱ 1: Հաւատքն ունի երեք տեսութիւն` աչքի, մտքի եւ հաւատքի: Աչքի տեսութիւնը այն տեսութիւնն է, որ աչքերով տեսնում ենք նիւթական աշխարհը, այսինքն ինչ որ աչքին հասանելի է: Մտքի տեսութիւնը այն է, որ տեսնում ենք այն ինչ որ աչքով չենք կարող տեսնել, այսինքն մտովի: Հաւատքի տեսութիւնը այն է, որ ոչ աչքով եւ […]

Սբ. Գրիգոր Տաթեւացին Յոյսի մասին

upovat

Մշակեց`դպիր ուրարակիր Ալբերտ Համբարձումեանը Յարուցեալ Քրիստոսի մէջ փայլում է ամբողջ մարդկութեան յոյսը` նոր կեանքի հանդէպ: Քրիստոս Իր գալստեամբ մեզ ներշնչեց կենդանի յոյսով դէպի անվերջանալի մի ժառանգու-թիւն: Յույսը հաւատքի աչքն է եւ սպասումն է հանդերձեալ բարիքների: Մենք հաւատում ենք, որ գոյութիւն ունի յաւիտենական կեանք, բայց երբ պիտի գայ, սա արդէն յոյսն է մեր մէջ, որի շնորհիւ […]

Վանի Հերոսամարտը

ван

Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց Վարժարանի 4-րդ լսարանի ուսանող Բարսեղեան Գուրգէն Վանի Հերոսամարտը Վանի հերոսամարտը սկսուեց 1914թ. Ապրիլին: Գլխաւոր ամրոցը դարձաւ Այգեստանը, եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ` Ա) Այգեստանը թուքերի դէմ պայքարում երբէք չէր պարտուել: Բ) Այգեստանում բնակւում էին միայն Հայեր, բացառութիւն էին կազմում անգլիական հիւպատոսարանը եւ Համուտ աղայի զօրանոցի պահպանման զօրաջոկատները: Գ) Այգեստանի ռազմաճակատային դիրքերն «աւանդական՚ էին: […]

ՀԱՐՑԵՐ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԻՆ – ՂԵՒՈՆԴ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

IMG_2070

ՆԱԽԱԲԱՆ   Գրքի յղացումը սկսեց եօթ տարի առաջ, երբ հայկական ռուսալեզու www.hayastan.com կայքում թեմա բացեցի, «Հար-ցեր Հոգեւորականին» վերնագրով։ Այդ ժամանակ մտադիր էլ չէի գիրք գրելու։ Շատ չանցած, մեր հայորդիների խնդրանքով, նման թեմա բացեցի նաեւ այլ հայկական կայքերում։ Հարցերը շատ էին եւ բազմաբնոյթ։ Դա բնական էր, որովհետեւ յետ Խորհրդային շրջանում, երբ յառաջացած էր հոգեւոր գիտե-լիքների պակաս, […]