Գրականութիւն

110 of 22 items

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պատի օրացոյց 2018 Церковный настенный Календарь ААЦ

Այս (2018) տարուայ համար եւս պատրաստեցի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պատի օրացոյցը ըստ ՀԻՆ ՏՈՄԱՐԻ։ Սիրելիներ, ընդունեք այն, որպէս Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան նուէր։ Օրացոյցը ( PDF – 97 М) կարող էք տպել տալ ոեւէ տպարանում։ Լուսանկարները iPhone-եմ նկարել։ Կարող էք ներբեռնել այստեղ Примите от меня дорогие читатели моего сайта и других моих социальных сетей этот […]

ГОСПОДИ! ОТВЕРЗИ УСТА МОИ… МОЛИТВОСЛОВ

  ОТ АВТОРА За последние десятилетия на территории постсоветского пространства образовалась русскоязычная диаспора, родной язык которой стал русский язык. Одна часть молодежи этой диаспоры в поисках духовного, находит его в иных традициях, а другая ее часть, несмотря, что не знает армянского, все же остается верным своей Церкви. Но последним приходиться проходить через трудные испытания. Незнание […]

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան նուէր ՝ ՕՐԱՑՈՅՑ 2017

Այս (2017) տարուայ համար եւս պատրաստեցի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պատի օրացոյցը։ Սիրելիներ, ընդունեք այն, որպէս Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան նուէր։ Օրացոյցը (A4 չափով է եւ 65 М) կարող էք տպել տալ ոեւէ տպարանում։ Լուսանկարները iPhone-եմ նկարել։ Կարող էք ներբեռնել այստեղ-download

ԵՐԿՈՒ ԽԱՉԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ Հայոց եղեռնի 100-րդ տարելիցին Վերջին ժամանակներս, շփուելով յետսովետական սփիւռքի հայ երիտասարդ սերնդի հետ, որը ձեւաւորուել է վերջին երկու տասնամեակներում յետսովետական տարածքում եւ Ռուսաստանում՝ Սպիտակի երկրաշարժից, Արցախի ազատագրական պատերազմից, սումգայիթեան եւ Բաքուի ջարդերից, Հայաստանի շրջափակումից յետոյ, օրըստօրէ աւելի էի համոզւում, որ նրան, ով չգիտի իր ժողովրդի եւ նրա նշանաւոր որդիների պատմութիւնը, չգիտի Հայ Եկեղեցւոյ […]

Երեկոյ նուիրուած “Հայ Մեծերու”,,, Երուսաղէմ 19.12.09.

Երուսաղէմացի Հայոց Բարեսիրական Միութիւնը գեղեցիկ գաղափարը ունեցաւ 2ՕՕ9-ը տարին չբոլորած՝ մեծարելու մեր ազգի մեծ զաւակներէն անոնց, որոնց ծննդեան կամ մահուան կլոր տարեդարձն է այս տարի, եւ տեսանք որ մեծ է շարքը մեր ազգի տաղանդաւոր մշակներուն զանազան բնագաւառներու մէջ, սկսած «եռամեծ սուրբ» Վարդապետ Գրիգոր Տաթեւացիէն 14րդ դար, հասնելով 19 եւ 2Օրդ դարերու մեծ մտքերուն՝ գրականութեան, արուեստի, […]

Ֆրանսայի մէջ լոյս տեսաւ LOVE & TORMENT գիրքը

Ֆրանսայի մէջ լոյս տեսաւ սաղիմաբնակ բանաստեղծուհի Անուշ Նագգաշեանի բանաստեղծութիւնների անգլերէն թարգմանութիւնը LOVE & TORMENT վերնագրով։ Ընդգրկուած են 57 բանաստեղծութիւններ հայերէնով լոյս տեսած հատորներից։ Խմբագիրներ՝ Անդրու Սնէյդ եւ Օնրի Բութէն (նաեւ մեկենասը իր տիկնոջ Անահիտ Ճղալեան Բութէնի հետ)։ I LOVE YOU SO MUCH I heard your voice … Suddenly the alien sky Seemed so precious. The […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿՉԻՆ

Երկրորդ բանտ Փրկչին մերձ սուրբ Սիոնի, Կանխաւ տուն աստ լեալ Կայիափային. Երկրպագելի փոշի սուրբ Երկրին, Ուր թուք եւ ապտակ տուան իմ Փրկչին: Անդ հարցեալ Պետրոս երիցս գայր յուրաստ. Հաւուն խօսելոյ գայր անդրէն յիմաստ, Յակնարկել Փրկչին բան տայր նմա ազդ, Յարեան արտասուաց մտանէր դարաստ: Կանգնեալ ի տեղւոջ Տաճար սրբազան. Կափարիչ սուրբ Վէմն կազմեալ անդ սեղան. Յերկրպագութիւն […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԻ

Դրախտ տնկախիտ, ի մէջ քաղաքին, Սուրբ Հրեշտակապետ նախկին բանտ Փրկչին. Աստ ներկայացաւ, ի դատ Աննային, Ուր եւ կապեցաւ, ի ծառ ձիթենին: Հրեշտակք ահաբեկ նորին ձաղանաց, Կային սասանեալ շուք եդեալ փառաց. Անդանօր մի ոմն, ի սպասաւորաց, Տայր նմա ապտակ լինէր դիմադարձ: Վասն ուխտաւորաց գոյ տուն աննման, Եւ Քաղաքացւոց Տաճար սրբազան. Տեղի շընորհաց, մեղաց քաւարան, Մի միայն […]

Սբ. Գրիգոր Տաթեւացին Հաւատքի մասին

Մշակեց`դպիր ուրարակիր Ալբերտ Համբարձումեանը Եբր.ԺԱ 1: Հաւատքն ունի երեք տեսութիւն` աչքի, մտքի եւ հաւատքի: Աչքի տեսութիւնը այն տեսութիւնն է, որ աչքերով տեսնում ենք նիւթական աշխարհը, այսինքն ինչ որ աչքին հասանելի է: Մտքի տեսութիւնը այն է, որ տեսնում ենք այն ինչ որ աչքով չենք կարող տեսնել, այսինքն մտովի: Հաւատքի տեսութիւնը այն է, որ ոչ աչքով եւ […]