Գրականութիւն

1120 of 22 items

Սբ. Գրիգոր Տաթեւացին Յոյսի մասին

Մշակեց`դպիր ուրարակիր Ալբերտ Համբարձումեանը Յարուցեալ Քրիստոսի մէջ փայլում է ամբողջ մարդկութեան յոյսը` նոր կեանքի հանդէպ: Քրիստոս Իր գալստեամբ մեզ ներշնչեց կենդանի յոյսով դէպի անվերջանալի մի ժառանգու-թիւն: Յույսը հաւատքի աչքն է եւ սպասումն է հանդերձեալ բարիքների: Մենք հաւատում ենք, որ գոյութիւն ունի յաւիտենական կեանք, բայց երբ պիտի գայ, սա արդէն յոյսն է մեր մէջ, որի շնորհիւ […]

Վանի Հերոսամարտը

Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց Վարժարանի 4-րդ լսարանի ուսանող Բարսեղեան Գուրգէն Վանի Հերոսամարտը Վանի հերոսամարտը սկսուեց 1914թ. Ապրիլին: Գլխաւոր ամրոցը դարձաւ Այգեստանը, եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ` Ա) Այգեստանը թուքերի դէմ պայքարում երբէք չէր պարտուել: Բ) Այգեստանում բնակւում էին միայն Հայեր, բացառութիւն էին կազմում անգլիական հիւպատոսարանը եւ Համուտ աղայի զօրանոցի պահպանման զօրաջոկատները: Գ) Այգեստանի ռազմաճակատային դիրքերն «աւանդական՚ էին: […]

ՀԱՐՑԵՐ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԻՆ – ՂԵՒՈՆԴ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

ՆԱԽԱԲԱՆ   Գրքի յղացումը սկսեց եօթ տարի առաջ, երբ հայկական ռուսալեզու www.hayastan.com կայքում թեմա բացեցի, «Հար-ցեր Հոգեւորականին» վերնագրով։ Այդ ժամանակ մտադիր էլ չէի գիրք գրելու։ Շատ չանցած, մեր հայորդիների խնդրանքով, նման թեմա բացեցի նաեւ այլ հայկական կայքերում։ Հարցերը շատ էին եւ բազմաբնոյթ։ Դա բնական էր, որովհետեւ յետ Խորհրդային շրջանում, երբ յառաջացած էր հոգեւոր գիտե-լիքների պակաս, […]

Աղօթեցէ՛ք. Դպիր – ուրարակիր` Վաչագան Դոխոլեան (Բ –ընծայարան)

Դպիր – ուրարակիր` Վաչագան Դոխոլեան (Բ –ընծայարան) Աղօթեցէ՛ք Աշխարհի տարբեր կրօններում հաւատացեալը դիմում  է տիեզերական ամենազօր ուժին, կամ ուժերին՝փառաբանելով, գոհանալով, երկիւղելով եւ խնդրելով, որը մենք սովորաբար աղօթք ենք անուանում: Բայց այլ կրօնական համակարգերում դիմումի այս ձեւը միակողմանի է, կամ կարելի է ասել մենախօսութիւն է, քանզի չունենալով Աստուծոյ ուղղափառ պատկերացումը, նրանք դիմում են ենթադրեալ մէկին, որը […]

ԵԿԱՅՔ Ի ՍՈՒՐԲ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ…

Երուսաղէմ է սուրբ քաղաք, Յամէն օր գոյ անդ պատարագ, Երուսաղէմ յոյժ փառաւոր, Յուխտ եկողաց գանձ հոգեւոր Երուսաղէմ վեց դուռ ունի, Մըտանողաց մեծ շնորհ ունի, Զի քաղաք Տեառն անուանի Բազում տաճարք անդ տեսանի Սուրբ Յակոբ է վանք պանծալի Հրեշտակապետն է բանտ Յիսուսի Սուրբ Փրկիչն է ի նոյն կարգի Պարծանք մերոյ Հայոց ազգի. Աւագ շաբաթ օրն հինգշաբթի, […]