Ս. Տեղեր

1120 of 23 items

Армянская Церковь освящает реку Иордан 24.01.10

Всегда после Рождественских Праздников мы: священнослужители и наш народ едем на реку Иордан для освящения… Место где мы освящаем находится на границе Израиля с Иорданией. Видео 24.01.10. часть 1 часть 2 часть 3 часть 4

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿՉԻՆ

Երկրորդ բանտ Փրկչին մերձ սուրբ Սիոնի, Կանխաւ տուն աստ լեալ Կայիափային. Երկրպագելի փոշի սուրբ Երկրին, Ուր թուք եւ ապտակ տուան իմ Փրկչին: Անդ հարցեալ Պետրոս երիցս գայր յուրաստ. Հաւուն խօսելոյ գայր անդրէն յիմաստ, Յակնարկել Փրկչին բան տայր նմա ազդ, Յարեան արտասուաց մտանէր դարաստ: Կանգնեալ ի տեղւոջ Տաճար սրբազան. Կափարիչ սուրբ Վէմն կազմեալ անդ սեղան. Յերկրպագութիւն […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԻ

Դրախտ տնկախիտ, ի մէջ քաղաքին, Սուրբ Հրեշտակապետ նախկին բանտ Փրկչին. Աստ ներկայացաւ, ի դատ Աննային, Ուր եւ կապեցաւ, ի ծառ ձիթենին: Հրեշտակք ահաբեկ նորին ձաղանաց, Կային սասանեալ շուք եդեալ փառաց. Անդանօր մի ոմն, ի սպասաւորաց, Տայր նմա ապտակ լինէր դիմադարձ: Վասն ուխտաւորաց գոյ տուն աննման, Եւ Քաղաքացւոց Տաճար սրբազան. Տեղի շընորհաց, մեղաց քաւարան, Մի միայն […]

Патриарший вход в Храм Рождества! 17.06.13. Պատրիարքական մուտք Սուրբ Ծննդեան Տաճար!

Երկուշաբթի՝ 17 Յունիս, 2013, Երուսաղէմի Հայ Պատրիարք Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը՝ ընկերակցութեամբ Սրբոց Յակոբեանց Միաբանութեան, իր առաջին Պատրիարքական մուտքը կատարեց Բեթղեհէմի Սուրբ Ծննդեան Տաճար: Понедельник, 17 июня, 2013. Иерусалимский Патриарх Нурхан Архиепископ Манукян в сопровождении монашеского братства Св. Иаковых, произвел свой первый Патриарший вход в Храм Рождества в Вифлееме.

13-06-2013 – Անդաստան, Андастан

13-06-2013 – Անդաստան – Տօն Համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ Андастан (освящение четырех сторон мира) – на праздник Вознесения Господа. Иерусалим, Гора Вознесения.

ААЦ. Храм Гроба Господня. Иерусалим 24/03/13

Первое Воскресение Великого Поста. Воскресение “Изгнание из Рая Адама”. Литургия Армянской Церкви в пределе “Вторая Голгофа” (в ХГГ), после Крестный Ход вокруг Гроба Господня.